The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, kod pocztowy 02-670 (dalej: "Prudential") oświadcza, że: - jest administratorem danych osobowych; - przekazanie danych jest dobrowolne; - przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia informacji marketingowej dotyczącej usług i produktów administratora danych; - służy Państwu prawo dostępu do wskazanych danych oraz prawo ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

(kliknij, aby zamknąć)

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, których prawodawstwo może nie gwarantować ochrony danych równorzędnej gwarancjom, jakie obwiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmuję do wiadomości, że Prudential zapewnia pełną ochronę przetwarzanych danych oraz zachowanie danych w poufności.

(kliknij, aby zamknąć)